بیمه سرمد - کد : ۱۶۴۶

09354275025
info@sarmadesf.ir

بیمه آتش سوزی

 

دربیمه آتش سوزی خسارت و زیانهایی مالی که در اثرآتش سوزی , صاعقه ,انفجار به اموال منقول و غیر منقول بیمه گذار وارد شده است جبران خواهد شد .خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی به دو دسته ی اصلی و تبعی قابل تقسیم خواهد بود.

خطرات اصلی:

 آتش سوزی ,صاعقه ,انفجار

خطرات تبعی:

بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه بیشتر علاوه بر خطرات اصلی ,مورد بیمه را در مقابل خطرات زیر نیزتحت پوشش در آورد:

طوفان ,گردباد,سیل وطغیان رودخانه,تلفات ناشی از برف و باران,زلزله و آتشفشان ,شکست شیشه ,انفجار ظروف تحت فشار,خسارات ناشی از سقوط هواپیما و بالگرد,سرقت با شکست حرز,خسارت ناشی از سرایت آتش به اموال همسایگان

مطالب و مقالات مرتبط :

شاخه های این طبقه بندی