بیمه سرمد - کد : ۱۶۴۶

09354275025
info@sarmadesf.ir

بیمه اشخاص

موضوع این بیمه پرداخت غرامت فوت,نقص عضو , ازکارافتادگی,جراحات وصدمات بدنی ناشی از حادثه است.همچنین در صورت درخواست بیمه گذارهزینه پزشکی و غرامت روزانه ناشی از موارد زیر نیز جز تعهدات بیمه حادثه محسوب م میشود:

1)غرق شدن ,مسمومیت ,تاثیر گاز ,بخار یا مواد خورنده  مانند اسید

2)ابتلا به هاری ,کزاز ,سیاه زخم و گزندگی

3)دفاع مشروع بیمه شده

4)اقدام براینجات اشخاص واموال از خطر و حادثه

سرمایه بیمه حادثه میتواند بصورت مبلغی ثابت و یا ضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.

بیمه حادثه میتواند بصورت گروهی صادرشود ودر یم قرارداد کارکنان تحت پوشش قرار گیرند.

صحبتی با شما دوست گرام:هموطن عزیز در صورت داشتن نیاز به خدمات بیمه ای و یا درخواست مشاوره ی بیمه ای در خدمت شماهستیم .شماره تماس 09354275025-09306660086

مطالب و مقالات مرتبط :

شاخه های این طبقه بندی