بیمه سرمد - کد : ۱۶۴۶

09354275025
info@sarmadesf.ir

بیمه اموال

بیمه اموال شامل بیمه های اموال بیمه گذاران میباشد که بیمه های اموال شامل بیمه باربری ,بیمه آتش سوزی ,بیمه مهندسی ,بیمه انرژی (نفت,گاز,پتروشیمی),بیمه کشتی ,بیمه هواپیما وبیمه پول است.

مطالب و مقالات مرتبط :

شاخه های این طبقه بندی